INFECTIE PREVENTIE
Infectie Preventie Protocollen
Bestrijding en preventie van infecties behoren tot de prioriteiten van ieder instituut waar patiëntenzorg plaatsvindt.
Het is van groot belang dat iedere organisatie hierop een visie heeft en hiervoor een beleid ontwikkelt,
daarin gesteund door alle medewerkers van de organisatie.
Iedere medewerker dient binnen een tandartspraktijk te werken volgens nationale richtlijnen.
De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) ontwikkelt landelijke richtlijnen op het gebied van infectiepreventie.
De werkgroep maakt daarbij via expertgroepen gebruik van de expertise van deskundigen.

INFECTIE PREVENTIE IN DE TANDARTS PRAKTIJK

WIP-richtlijnen

De WIP richtlijnen zijn een leidraad voor het handelen in de praktijk en vormen de professionele basis bij externe inspecties op het gebied van infectiepreventie.

In WIP richtlijnen bevinden zich aanbevelingen, adviezen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de veiligheid van patiënt en medewerker bij de behandeling.

De infectiepreventie maatregelen zijn gebaseerd op resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Verder wordt er in de expertgroepen gestreefd naar consensus tussen de leden of een resultaat waarin de overgrote meerderheid zich kan vinden.
De landelijke richtlijnen hebben een algemeen karakter en zijn niet altijd gemakkelijk in een specifieke organisatie direct toepasbaar.

Met de landelijke richtlijnen als basis hebben wij daarom specifieke praktijkgerichte protocollen opgesteld voor toepassing van infectiepreventie in de tandartspraktijk.

Deze protocollen zijn zeer specifiek op een tandartspraktijk geschreven en direct toepasbaar in de betreffende praktijk.

Landelijke richtlijnen kunnen op deze wijze via de eigen gemaakte protocollen eenvoudig en eenduidig geïmplementeerd worden. Door deze implementatie zijn werkzaamheden geborgd en werkt iedereen in de tandartspraktijk inzichtelijk en op dezelfde wijze.

Bovendien zijn werkzaamheden gemakkelijk over te nemen en terug te koppelen.
 Drop Images Here 

Stacks Image 1821
Stacks Image 1865
Stacks Image 5200
 Drop Images Here 

Stacks Image 1833
Stacks Image 1863
Stacks Image 5202
 Drop Images Here 

Stacks Image 1909
Stacks Image 1911
Stacks Image 1913
Periodiek kan via een hygiëne-audit getoetst worden of geldende adviezen, protocollen en richtlijnen met betrekking tot de infectiepreventie in de tandartspraktijk ook daadwerkelijk in de praktijk op juiste wijze worden toegepast.

Neem contact met ons op.

We helpen u bij het kiezen van de juiste producten.info@rotocol.nl


0800 - ROTOCOL
(0800 - 76 86 265)

Rotocol®