ONLINE KWALITEITSJAARVERSLAG
KWALITEITSJAARVERSLAG
De Kwaliteitswet Zorginstellingen (1996) verplicht zorginstellingen/ tandartspraktijken onder andere tot het voeren van een kwaliteitsbeleid.
Een kwaliteitsjaarverslag is onderdeel van het te voeren kwaliteitsbeleid.

Volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen wordt onder een instelling verstaan: 'Het organisatorisch verband dat strekt tot de verlening van zorg'.

U dient voor 1 juni het kwaliteitsjaarverslag van het voorgaande jaar bij de IGZ ter inzage te leggen. Via Rotocol® kunt u het ook online aanbieden.
Het jaarverslag is dan online als een webpagina te bekijken of het is via de website te downloaden.

Neemt u op tijd contact met ons op.

Rotocol®, uw online oplossing.

Neemt u op tijd contact met ons op.

Online Kwaliteitsjaarverslag.

Neem contact met ons op.

We helpen u bij het kiezen van de juiste producten.info@rotocol.nl


0800 - ROTOCOL
(0800 - 76 86 265)

Rotocol®