RÖNTGEN
Radiologie
De Röntgen-module, bevat protocollen gebaseerd op de richtlijn van 2013.

De CBCT-rechtvaardiging is hierin opgenomen.

Het KEW-dossier handig online!

RECHTVAARDIGING

Een dosislimiet protocol,

Een ALARA - protocol,
Een Stralingsrechtvaardiging protocol,

Een indicatie protocol.

De protocollen zijn gemaakt in samenwerking met een stralingsdeskundige niveau 2.

Neem contact met ons op.

We helpen u bij het kiezen van de juiste producten.info@rotocol.nl


0800 - ROTOCOL
(0800 - 76 86 265)

Rotocol®