DISCLAIMER
DISCLAIMER
Ondanks de zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteed wordt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of achterhaald is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 

Beslissingen die u neemt op basis van de op (of via) deze internetsite aangeboden informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
ROTOCOL
® heeft als doel de gebruiker te informeren en aanknopingspunten te geven voor een verdere zoektocht naar informatie, hulp, aankoop, etc. 
 
ROTOCOL® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, die beschikbaar is op deze website.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

E: info@rotocol.nl
T: 0800 - 76 86 265 (gratis telefoonnummer)

ROTOCOL, ÉÉN ZORG MINDER!