COOKIE?
PRIVACY VERKLARING
Deze privacy verklaring is van toepassing bij een bezoek aan de website van ROTOCOL®.
ROTOCOL
® hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt. 
Delen van deze website kunt u anoniem raadplegen.
ROTOCOL
® legt geen gegevens vast, zonder uw goedkeuring die iets zeggen over de identiteit van u als bezoeker van deze site.
 
Uw persoonsgegevens worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd.
In alle gevallen verwerkt ROTOCOL
® alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
Door u ingevulde gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt noch ter beschikking gesteld worden aan derden.
Verder geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 
Logbestanden en cookies
De server waarop de website is ondergebracht, houdt logbestanden bij.
De data uit deze logbestanden worden gebruikt om server problemen te signaleren en om informatie over de frequentie van het bezoek aan de site, de voorkeur voor informatie en het gebruikte webbrowser bij te houden.
Om u te laten inloggen wordt tijdelijk (dat wil zeggen zolang u bent ingelogd) een cookie op de harde schijf van uw computer geplaatst. Als u gebruik maakt van de mogelijkheid uw wachtwoord te laten onthouden, plaatst de server een permanent cookie op de harde schijf.
 
Wijzigingen
ROTOCOL® behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.
 
Verwijzingen naar andere websites
Op deze website treft u verwijzingen naar websites die niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van ROTOCOL
®.
ROTOCOL
® is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze websites, noch voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites. 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

E: info@rotocol.nl
T: 0800 - 76 86 265 (gratis telefoonnummer)

ROTOCOL, ÉÉN ZORG MINDER!